Vi skapar era produktanimeringar från CAD-rittningar. AutoCAD 2006, Inventor, Solidworks, ProEngineer.
Vi använder Director, 3D Studio , Flash. Dessa är verktyg där man kan blanda ljud, video, grafik och animationer.
REFERENSER

-Flash är ett verktyg där man kan blanda ljud, video, grafik och animationer.

-CAD--rittningar används för att skapa animationerna. AutoCAD 2005, Inventor, Solidworks, ProEngineer

Programmering:

XHTML, HTML, DHTML, CSS, JavaScript, Flash & ActionScript. MacroMediaDirector, Shockwave, EON Reality,
Cortona VRML Client, Web3D

Server programmering:

PHP, ASP, ASP.net Databaser: MySQL, SQL Server

 
 

o FLASH -& CAD Animeringar
o serverHOTEL/WEBhotel–företag
o HYBRON MPS &Tid & Proj. WEB-bas.
o Sökmotoroptimering/positionering
o Mailessentials–Spam&Contentcheck.
o FAXMAKER e-mail som fax

o NT2003 o Linux o UNIX o ……….....
Namn: ...................................................……….
Företag:…………………………………………….
Adress: .................................................……….
Tel: .....................…… e-mail: ...........................
Tel: 031-918960 Fax: 031-918832 info@dck.se

 
 
Namn :
 
Företag :
 
Tel :
 
E-Mail :