3D STUDIO DESIGN Grundkurs


KURSENS MÅL:Kursen ger på ett praktiskt och teoretiskt plan en introduktion till tredimensionell design på datorskärm. Kursen försöker ge en överblick över möjligheter och verktyg, diskuterar användningsområden och designstrategier och ger en första praktisk kontakt med 3D-modellering. Deltagarna utbildas med hjälp av 3D Studio Max. Kursen vänder sig till Dig som vill lära sig att använda 3D Studio MAX, oavsett om Du är arkitekt, designer, ingenjörer eller arbetar som informatör. På kursen kommer du att lära dig bemästra de viktigaste grunderna inom programmet och att presentera dina idéer genom visualisering med 3ds Max som ett verktyg. Målet är att efter kursen är klar ska du kunna producera på egen hand i programmet. Det finns även en fördjupningskurs, där du tar med dig ett eget projekt och jobbar med det. Förkunskaper Allmän datorvana samt en viss känsla för grafisk fomgivning/design. Kursinnehåll * Inledning * Modellering * Bearbetning av objekt * Material * Belysning * Rendering

FÖRKUNSKAPER:Windows. AutoCAD LT

KURSLÄNGD: 3 dagar
KURSINNEHÅLL:

3D STUDIO MAX Grundkurs dag 1

 • Animeringsverktyg
 • Navigeringsverktyg
 • Steering Wheel/Ratten
 • Koordinatsystem och centrum
 • Pivot Point/Pivotpunkten
 • Transform Center

  3D STUDIO MAX Grundkurs dag 2

 • Ta in objekt från en annan scen eller andra program
 • Exportera ut till andra format
 • X-Ref och länkning av filer
 • Använda Modifiers
 • Applicera en Modifier
 • Collapsing the Stack/Kollapsa högen
 • Använda parametriska modifiers på 2D objekt
 • objekt och parametriska Modifiers
 • Graphite Modeling Tools/Graphite modelleringsverktyg
 • Ribbon/Remsa

  3D STUDIO MAX Grundkurs dag 3

 • Mental Ray material
 • Ambient Occlusion & Rounded Corners
 • Prova Carpaint
 • Använda Multi Sub-Object Material
 • Mapping
 • Real- World Map Size
 • Coordinates i Material Editor
 • UVW Mapping
 • Mapscaler (OSM)
 • Mapscaler (WSM)
 • Mappa material med olika Map Chanels
 • Navigation Tools för kamera


 • info@dck.se          www.dck.se

  Fax: 031-918832

  BACK