AUTOCAD 2D Grundkurs


KURSENS MÅL:AutoCAD 2D är en komplett CAD för arkitekter, projektörer och konstruktörer i bygg- & mekanik- & elektronikbranschen. AutoCAD 2D är ett kraftfullt designverktyg för att skapa alla typer av komponenter såsom väggar, dörrar, fönster, tak, bjälklag, glaspartier, fasadpartier, trappor, m.m. Allt med full 2D och 3D kapacitet. I kursen går vi igenom grunderna och arbetsmetodiken i AutoCAD . Vi jobbar enbart i 2D.

FÖRKUNSKAPER:Windows.

KURSLÄNGD: 3 dagar
KURSINNEHÅLL:

AutoCAD Grundkurs dag 1
 • Arbetsmetodik i AutoCAD 2D
 • Lager
 • Rita väggar, dörrar, fönster, hål, trappor
 • Pelare, balkar, stomlinjenät
 • Symboler
 • AutoCAD-Måttsättning
 • Linjär måttsättning (Linear)
 • Kedjemåttsättning (Continue)
 • Skalanpassad måttsättning (Annotative)
 • Färdig ritning
 • Style Manager

  AUTOCAD Grundkurs dag 2

 • SAMMANHÄNGANDE OBJEKT
 • Flerhörningar (POLYGON), Polyline (PLINE),
 • Skraffering (BHATCH)

  AUTOCAD Grundkurs dag 3

 • BLOCK OCH EXTERNA REFERENSER
 • Spräng (EXPLODE)
 • Skapa ritning i farten (WBLOCK)
 • Externa referenser (Xref)

 • info@dck.se          www.dck.se

  Fax: 031-918832

  BACK