GRUNDKURS i SKETCHUP


MÅLGRUPP: Kursen vänder sig till Dig som på ett enkelt sätt vill presentera dina projekt i 3D.

KURSENS MÅL: Att ge goda kunskaper i yt- och solidmodellering i sketchUP. Efter utbildningen skall du kunna framställa 3D-ritningar.

FÖRKUNSKAPER: Någon kunskap om Windows och AutoCAD.

KURSLÄNGD: 1 dag torsdagar

KURSINNEHÅLL:
3D-MODELLERING
 • Grundläggande 3D-modellering.
 • Radera, flytta, kopiera, rotera och skala om
 • koordinatsystem, Radera geometri: Delete och Eraser
 • Rotera geometri: Rotate, Skala om geometri: Scale.

  YTMODELLERING
 • 3D-objekt
 • ytgenerering
 • sammansatta ytor, Flytta geometri: Move

  SOLIDMODELLERING
 • 3D-primitiver
 • modellerade objekt
 • sammansatta solider
 • redigeringsfunktioner
 • sektion

  RITNINGS- OCH BILDPRESENTATION
 • skapa Lager.
 • material
 • rendering
 • Spara och importera komponenter

 • info@dck.se          www.dck.se

  Fax: 031-918832

  BACK