EQ-Plan Ganttschemat
"tänkande väggtavla" med drag and drop funktion


 • EQ Plan Ett interaktivt grafiskt verktyg för åskådlig planering.
 • EQ Plan Du kan i varje ögonblick se hur enskilda förändringar påverkar den totala planeringen. Du får en överblick som medger ständig trimning av planeringen. Om produktionsstörningar skulle inträffa, kan Du snabbt och med bibehållen överblick organisera om produktionen.
 • EQ Plan har utvecklats för att underlätta det samspelet, inte för att ersätta den planeringsansvarige.
 • EQ Plan är lätt att hantera och kräver ingen grundutbildning inom datateknik.
 • EQ Plan Den klassiska väggtavlan har ersatts med planeringsprogram som har inneburit stora tidsvinster 
  och förbättrad precision i planeringen.
 • EQ Plan Simulerar förändringarna i produktionen och studerar deras effekter.
 • EQ Plan Kalenderfunktionen är framtidssäkrad.
 • EQ Plan Flyttning och kopiering av planlinjer och linjemönster går snabbt "automatväxlingen" av flera vitala funktioner.
 • EQ Plan Antalet disponibla arbetstimmar för olika dagar kan läggas in i förväg vilket ger en korrekt bild av den tillgängliga kapaciteten framåt i tiden.
 • EQ Plan Kolonnbredderna kan justeras för att visa planer med varierande grad av detaljrikedom.
 • EQ Plan Har t ex ett tjänstebibliotek i vilket alla förändringar överförs till planlinjerna i flödesschemat. Det kan t ex gälla möjlig leveranstid med hänsyn till inneliggande arbetsplaner. Även kund/patient registret är integrerat. Här finns alla relevanta upplysningar om kunderna/patienterna. 
 • EQ Plan Operatören styr användningen, programmet är bara ett verktyg.
 • EQ Plan kan återställa planeringsgrafiken med inrapporterade tider per projekt och per person.
 • EQ Plan kan hämta timmar fr HYBRON TID för enheter som rapporterar från produktionoch tillverkning.
 • EQ Plan kan hämta timmar, projekt mm. fr HYBRON/FAIRWAY som är ett projekt- och tid redovisningssystem för tjänsteproducerande


Outlook Calendar Exporter
Med Outlook Calendar Exporter kan Du exportera dina operationer och resurser till kalendern i Outlook 2000. Detta kan vara av stor betydelse om Ni använder EQ Plan som projektplaneringsverktyg och Outlook som GroupWare verktyg. Exportera bara alla operationer i ett datumintervall till en gemensam kalender, så kan alla på företaget se vilka projekt som pågår. Kontakta Timemetrics AB om du är intresserad av denna koppling.

Outlook Contacts Import
Med Outlook Contacts Import kan du importera alla dina kontakter från Microsoft Outlook 2000 till EQ Plan's kundregister. Kontakta Timemetrics AB om du är intresserad av den här kopplingen

XML import / export
EQ Plan's XML koppling gör det möjligt att importera och exportera EQ Plan data i XML format. Kopplingen är en generaliserad koppling som kan användas till snart sagt vad som helst. Om Ni har ett MPS system som det inte finns en koppling till idag, kan Ni alltid använda XML kopplingen för att skicka data mellan programmen.

Önskar information om ............

EQ Plan Ganttschemat-väggtavla
HYBRON TID tillverkande
FAIRWAY-Tid-& Projektredov.tjänster
serverHOTEL/WEBhotel-företag
Sökmotoroptimering/positionering
VirusSCan SMTP, HTTP, FTP server
FAXMAKER e-mail som fax

Vi har följande plattformar ............

NT4/2000 Linux

UNIX

OTHERS


Namn :  
Företag :  
Adress :  
Postadress :  
Tel :  
E-Mail :  
 

 


info@dck.se        www.dck.se