http://www.gfi.com/content/cmsimages/w/WEBMON-Box-145-137.png          http://www.gfi.com/content/cmsimages/w/webmon-logo-30-116.png

Internet Monitoring, Web Security and Internet Access Control Software

                                                                                                                                Avbeställa nyhetsbrev:   www.dck.se/gfi/nej

GFI WebMonitor anv  ger dig möjlighet att filtrera och kontrollera användarnas internettrafik,

surfande och filöverföringar i realtid.

 

Både säkershetskontroll (antivirus och antiphishing) och innehållskontroll (filtrering av olämpliga webbplatser) kan göras med hjälp av WebMonitor UnifiedProtection Edition. Om bara säkerhetskontroll eller innehållskontroll önskas så kan istället WebMonitor WebSecurity Edition respektive WebFilter Edition införskaffas.

 

 

WebMonitor är integrererad med Active Directory.

 

Antivirus

WebMonitor UnifiedProtection har två inbyggda antivirusmotorer (Norman och BitDefender) som i realtid genomsöker alla webbsidor och filer som användarna laddar ner (via http eller ftp). Filer med virus, spyware, trojaner osv stoppas redan i ISA-servern. Om så önskas kan WebMonitor kompletteras med en tredje antivirusmotor för ännu högre säkerhet (Kaspersky).

Filer som fångas i kontrollen kan antingen raderas automatiskt eller läggas i karantän.

 

Filtrering av olämpligt innehåll

För att se till att användarna slipper hamna på olämpliga webbplatser så kan WebMonitor WebFilter och UnifiedProtection konfigureras för att använda WebGrade Database. WebGrade Database är ett klassificeringssystem som uppdateras kontinuerligt i ett samarbete mellan GFI och St Bernard Software.  Databasen kan exempelvis användas för filtrering av webbplatser inrikitade på onlinespel, p2p, adult-innehåll, Facebook, MySpace, resebokningar osv.

När WebMonitor detekterar en olämplig webbplats så kan den antingen blockeras eller en varning visas för användaren.

 

Filtypskontroll

WebMonitor kan kontrollera filers typ genom att att analysera innehållet i filen istället för att bara basera bedömningen på filnamnets ändelse.

 

Realtidsblockering

Administratören kan enkelt avsluta användares pågående filnerladdningar. Användbart exempelvis när en extremt stor fil har satts på nerladdning av en användare.

 

Bandbreddskontroll

WebMonitor gör det enkelt att kontrollera vilka siter och/eller användare som förbrukar mycket bandbredd.

 

Whitelist och Blacklist

Det är möjligt att skapa temporära eller permanenta undantag genom att tillåta eller blockera enskilda URLer, IP-adresser eller användare.

 

Styr automatiska nerladdningar

Det är vanligt med program som uppdateras sig själva eller som automatiskt laddar ner ytterligare komponenter från internet. I en del fall kan det finnas anledning att förhindra sådana uppdateringar. Med WebMonitor kan man styra vilka webbplatser sådana uppdateringar får hämtas från.

 

Licensiering

Licenserna är per användare (när Authentication används helt eller delvis med ISA-servern) eller per dator som behöver nå Internet (när Authentication inte används).

 

Några av nyheterna i version 4:

Filtrering med hjälp av WebGrade Database - en av marknadens bästa databaser över webbplatser som bör filtreras. Kan användas exempelvis för filtrering av webbplatser inrikitade på onlinespel, p2p, adult-innehåll, Facebook, MySpace, resebokning osv.

Filterreglerna kan tidstyras vilket gör det möjligt att låsa ner tillgång till vissa siter vissa tider på dygnet.

Top Features

Other Features

 

 

                                                                                                                                Avbeställa nyhetsbrev:   www.dck.se/gfi/nej

Unix&NT/2008-Mäklarna/DCK   Fax: 031-918832   www.dck.se
Box 34, SE-438 21 Landvetter   Tel: 031-918960   info@dck.se


Security & Messaging software for Linux-Windows 2008/2003 servers
GFiMailSecurity GFiFAXmaker GFiLANguard GFiMailEssentials