Marknads- och säljstödssystem
med e-mail mail synkronisering.


 O  Fjärr Synkronisering  O  Gruppplanering   O  GoldLarm
 /Automatiserad larm
 O  Info-databas    O  Inne-/Uteanslagstav.   O  Internet WEB import
 O  MS Schedule+ stöd  O  Prospekthantering  O  WORD, EXCEL
 integration
 O  Valfri databas  O  MS-SQL 2000/7.0   O  ORACLE 7.x/8.x


Önskar information om ............

GoldMine 5.5  marknad/säljstöd
serverHOTEL/WebHotel–företag
OUTSOURCING - Tid & Projekt faktur
Sökmotoroptimering/positionering
CAD-OutsourcingAutoCad,Animering
HYBRON TIME  Tid-& Projektredov
FAXMAKER   e-mail  som fax

e-mail:  info@dck.se     web: www.dck.se
fax:
031-918832

Vi har följande plattformar ............

NT4.0 Linux UNIX

Namn :

Företag :

Adress :

Postadress :

Tel :

e-mail :