Produkter

   Hybron Nova är ett helt webbaserat system som sköter de inre processerna hos ett medelstort tillverkande företag.
Klicka här för mer info
     Hybron Nova PDM används för att dokumentera  och sprida informationen i produktut-vecklingsprocessen till rätt personer.
Klicka här för mer info
 


     Hybron MPS passar till mindre och medelstora tillverkande företag. Systemet går snabbt att implementera och passar till många branscher. Systemet finns färdigintegrerat med de flesta ekonomi- och lönesystem.
Klicka här för mer info
       Hybron Tid används för återrapportering av tider och kvalitetsutfall i produktion. Systemet sköter även närvaro/frånvaro.
Klicka här för mer info
 


     Tid- och projektadministration för tjänsteproducerande företag, förvaltningar och avdelningar inom större organisationer.
Klicka här för mer info