• Vi tar hand om Er progrogrammering i Delphi 3, 5, Kylix (linux delphi), VB, VisualBasic, JavaScript, C++, Java, C, PHP 3.x/4.x med mySQL, SQL 7.0 / 2000 databas integration.
 • Vi bygger Era servrar på Internet, serverHOTEL med NT/2000, LINUX,..
 • Vi skyddar Era data med FIREWALL, ZyWALL
 • Apache, MS IIS 4/5, Lotus QuickPlace WEB-servrar

        Önskar information om ...…….........
       Delphi 3,5 Kylix Programmering
       PHP 3.x/4.x Programmering
       XML,ASP,HTML,Javascript,C++
       WEB-solutions, serverHOTEL
       WEBMail-HotMail i kontoret-100%WEB
       TID&-Projektredovisning-HYBRON
       FaxMaker e-mail som fax Exch/SMTP


        Vi har följande plattformar & programvaror
       NT/2000    Linux    UNIX   


  Namn :
  Företag :
  Adress :
  Postadress :
  Tel :
  Fax :