IT-SÄKERHET - Grundkurs

1 dag

Denna kurs vänder sig till dig som är intresserad av att lära dig hur kan
man bygga en säker IT-miljö är denna kurs ett "måste".


Kurs i datorsäkerhet (en dag)


Målsättning

Den som har gått i genom kursen skall praktiskt kunna se till att säkerheten inom det egna företaget är god.
För att kunna göra det behöver man förstå hur InternetProtokollet fungerar, vad en port är för något och hur det används
Vidare skall man förstå vad en en brandvägg är för något samt kunna skilja på och bekämpa virus och trojaner.
Med sig från kursen har man dels instruktioner till användarna samt viktiga verktyg.

Material


En hårdvarufirewall per användare med IpSec VPN. 4 portar 10/100
Kortfattad dokumentation av alla kursavsnitt utformade så att man kan anteckna på bladen.
CD med olika verktyg på t ex. Zonealarm fri version, SpyBot, Adaware, portscanner etc.
Knoppix CD eftersom där finns de bästa verktygen för att undersöka säkerheten
Utdrag av fritt material.
Det behövs åtminstone två klient-maskiner dvs en maskin per två användare eller en maskin per användare.

Praktik


Installation av programvaror t ex Norton Antivirus, Adaware, Zonealarm.
Hur använder man Windows Update.
Portscanner och några andra verktyg.
Varning för att tro att det här är lätt
Information om trojaner som inte upptäcks av några kända verktyg (även virus)

Program


Grundläggande säkerhet som passord o dyl
Gå igenom hur IP fungerar och vanligare protokoll
Hur en brandvägg fungerar
Vanliga Virus och hur de kommer in
Trojaner
Wireless
Spam
Motmedel:
Portscanners o dyl. Testsiter på nätet.
Uppsättning av firewall
Antivirusprogram
Program för att ta bort trojaner
Hur man kan använda ett VPN
Klienter, central säkerhet
Hur man kan filtrera mail
Praktiska åtgärder i det egna förtaget. Dokumentation till användarna

Måltider

Förmiddagskaffe med kaka
Lunch på Chalmers Golf Klubb
Eftermiddagskaffe med kaka

Genomförande

Inledning genomgång av vad som skall hända under kursen som genomförs i 45min lektioner
För varje lektion: Vad som skall hända under lektionen
Teori
Praktiska exempel
Egna övningar
Sammanfattning av vad vi gjort under lektionen samt frågor
Efter dagens slut sammanfattning av vad vi gjort som repetetion samt utrymme för frågor.


Pris: 4 500:- + moms


info@dck.se          www.dck.se