serverHOTEL
HYBRON-TIME


HYBRON - TIME


 • Projektredovisning, Tidredovisning
 • Offerthantering, Dokumenthantering
 • Fakturering, Avtalsfakturering
 • e-mail / WEB - rapportering av tider
 • Teknik-konsulter, CAD-konsult, WEB-byrå mm
 • Avbrottskoder, kassationskoder, arbetskoder, lönearter, avtal, arbetsschema, kalender.
  Flextid, Nattskift, Efterrapport., Produktionsuppfölj., Gruppstart, Streckkodsläsning,
 • Valfritt löne/ekonomisys. t.ex. XOR Compact, Hogialön, Windowslön, agda, lplön, mm.
 • Kundreskontra, leverantörsreskontra
 • 1-4000 anv. på NT/2000
 • Koppling till valfria ekonomisystem
 • Servicebyrå fakturering av TIDER
 • Tillverkandeindustri & Produktion

  DEMO KOPIA: Hybron TIME & Projekt

  Önskar information om ...…….........

  HYBRON TIME Tid-& Projektredov.
  serverHOTEL/WEBHotel-företag
  EMUmail för LINUX/UNIX
  OUTSOURCING - Tid & Projekt faktur
  NTMAIL/WEBMAIL med virusskydd
  CAD-OutsourcingAutoCad,Animering
  WebMaker-Löp. INTERNET exponer.

  Vi har följande plattformar & programvaror
       NT/2000    Linux    UNIX   

  Namn :
  Företag :
  Adress :
  Postadress :
  Tel :
  Fax :
  E-post : • www.dck.se
  info@dck.se

  HYBRON-TIME