GFi Mail Archiver for Exchange

GFi Mail Archiver gör det enkelt för företag att arkivera all mailtrafik till centrala databaser. Genom ett webbgränssnitt kan både användare och administratörer söka i mailarkivet och plocka fram gamla mail och föra tillbaka dem till sin mailkorg.
1 år underhållsavtal ingår vid nyinköp av produkten.

Spårbarhet


I flera länder finns det lagar (t.ex Sarbanes-Oxley Act) och krav på att företag måste lagra sin mailtrafik i ett flertal år. Med MailArchiver får företaget full spårbarhet på mailtrafiken. Användarna kan exempelvis söka i arkivet efter sina egna mail medan administratörerna kan söka globalt i hela databasen.

Central databas - Undvik problem med backup till PST-filer


Genom att MailArchiver arbetar mot en central databas så behöver användarna inte flytta mail från sina mailkorgar till PST-filer. PST-filer lagras ofta på användarnas lokala hårddiskar och dessa kommer därmed inte med i företagets backuper. MailArchiver arbetar mot SQL Server och/eller mot GFIs inbyggda databas och kan därmed integreras i företagets ordinarie backuprutiner.

Användargränssnitt - Nyhet


MailArchiver har ett lättanvänt och snabbt webbgränssnitt för sökningar i och återställning av mail från arkivet. En sökning kan vara så enkel som t.ex en mailadress eller kombinationer av t.ex mailadress, ärende och brödtext. MailArchiver har även stöd för sparade sökningar (sökmappar). Nytt från och med version 6 är att arkivet även är åtkomligt direkt i Outlook som en separat folderstruktur (se bilder till vänster).

Sökning även i bifogade filer


I och med att GFI har en egen sökmotor så kan man nu också söka text i bifogade dokument. GFI stödjer formaten för Microsoft Word, Excel, PDF och ZIP-filer mm.

OneClick Restore


Funktionen plockar valt mail från databasen, återställer dess ursprungliga format och bifogar det i ett mail som sänds till användaren som gjorde sökningen.

Avlasta Exchange-servern - Nyhet


Med MailArchiver avlastas Exchange-servern genom att datamängden minskas. Genom att den inte arbetar med stub filer men ändå erbjuder direkt Outlook-integration så förbättras prestandan ytterligare. MailArchiver 6 är den första produkten på marknaden som arbetar på detta sätt (som Microsoft rekommenderar). Arkiveringen kan ske antingen till en SQL Server databas (vilket rekommenderas för större mailvolymer) eller direkt till hårddisk i samarbete med GFis egna inbyggda indexmotor. Det senare alternativet lämpar sig främst i mindre organisationer där man vill spara in på licenskostnader för SQL Server. MailArchiver har möjligheten att arkivera till multipla databaser. Administratören kan antingen skapa nya databaser manuallt eller låta MailArchiver själv skapa nya databaser med ett visst intervall (exempelvis kvartalsvis). Sökningarna sker över alla aktiva databaser.

Spar utrymme


MailArchiver komprimerar datat med en metod som betydligt mer effektiv än komprimeringen i PST-filer. MailArchiver spar även utrymme genom att bara lagra en kopia av mailet även om det har sänts till flera användare på företaget.

Flytta PST-data till MailArchiver


Med verktyget PST Exporter flyttas enkelt data som användare tidigare har arkiverat i PST-filer till MailArchivers databas.

Exkludera mail från vissa avsändare/användare


För att exempelvis spara kapacitet kan du enkelt välja bort att lagra mail från vissa avsändare eller användare. Exkluderingen kan även användas för att exempelvis hoppa över arkivering av mail till och från personalavdelningen.

Rättigheter i arkivet


I MailArchiver kan man, via Active Directory-grupper, ge vissa användare sökmöjligheter även i andras mailkorgar. Det kan vara användbart exempelvis för att låta försäljningschefen hålla sig uppdaterad när det gäller försäljningsavdelningens mailkonversationer.
mail us
Unix & NT/2008 - Mäklarna, Dck, Box 34, SE-438 21 Landvetter Gothenburg/SWEDEN
- TEL: +46-31 918960 - FAX: +46-31 918832 -
www.dck.se