Systemadministration Nov 2003 Dec 2003 Jan 2004 Feb 2004 Mar 2004 Apr 2004
IT-Säkerhet- Grundkurs
1 dag, pris: 4.500

varje tisdag
25 2 - 9 - 16 - 30 7 - 13 - 20 - 27 3 - 10 - 17 - 24 2 - 9 - 16 - 23 - 30 6 - 13 - 20 - 27
IT-Säkerhet- Avancerad
1 dag, pris: 4.500

varje onsdag
26 3 - 10 - 17 8 - 14 - 21 - 28 4 - 11 - 18 - 25 3 - 10 - 17 - 24 - 31 7 - 14 - 21 - 28
Introduktion till datanätverk
3 dagar, pris: 12500
Hålles på begäran
Introduktion till FreeBSD
1 dag, pris: 4.500
  11 - 11        
IPv6
3 dagar, pris: 12 500
13 - 15       19 - 21  
Kombinerad Introduktion till FreeBSD
och FreeBSD systemadministration
5 dagar, pris: 18.500
Hålles på begäran
Solaris systemadministration
3 dagar, pris: 12 500
        19 - 21  
Säkerhetssystem i BSD
5 dagar, pris: 18.500
Hålles på begäran
TCP/IP grundkurs
3 dagar, pris: 12 500
  12 - 14   5 - 7    
TCP/IP påbyggnad
3 dagar, pris: 12 500
13 - 15     5 - 7   23 - 25
Unix systemadministration
3 dagar, pris: 12 500
        12 - 14  
Versionshantering med CVS
1 dag, pris: 4 500
        11 - 11  
Systemadministration Nov 2003 Dec 2003 Jan 2004 Feb 2004 Mar 2004 Apr 2004


Operativsystem Nov 2003 Dec 2003 Jan 2004 Feb 2004 Mar 2004 Apr 2004
BSD Kernel Internals
2 dagar, pris: 8.500
Hålles på begäran
BSD-säkerhet
2 dagar, pris: 8.500
Hålles på begäran
BSD/OS systemadministration
4 dagar, pris: 14.500
Hålles på begäran
Kombinerad Introduktion till BSD/OS
som Internet-server och BSD/OS
systemadminis
5 dagar, pris: 18.500
Hålles på begäran
Linux systemadministration
3 dagar, pris: 12 500
  18 - 20     5 - 7  
Operativsystem Nov 2003 Dec 2003 Jan 2004 Feb 2004 Mar 2004 Apr 2004


Industrisystem Nov 2003 Dec 2003 Jan 2004 Feb 2004 Mar 2004 Apr 2004
FreeBSD i inbäddade system
3 dagar, pris: 12 500
    15 - 17      
Linux Device Drivers
3 dagar, pris: 12 500
6 - 8       19 - 21  
Industrisystem Nov 2003 Dec 2003 Jan 2004 Feb 2004 Mar 2004 Apr 2004


Programmering Nov 2003 Dec 2003 Jan 2004 Feb 2004 Mar 2004 Apr 2004
Avancerad programmering i Unix
3 dagar, pris: 12 500
      26 - 28    
C grundkurs
3 dagar, pris: 12 500
6 - 8     19 - 21    
C påbyggnad
3 dagar, pris: 12 500
  4 - 6   12 - 14    
C++ grundkurs
3 dagar, pris: 12 500
      12 - 14    
C++ påbyggnad
3 dagar, pris: 12 500
        12 - 14  
GTK grundkurs
3 dagar, pris: 12 500
        12 - 14  
Java grundkurs
3 dagar, pris: 12 500
  18 - 20     5 - 7  
Java påbyggnad
3 dagar, pris: 12 500
13 - 15   23 - 25      
Motif programmering
3 dagar, pris: 12 500
27 - 29     26 - 28    
Perl
3 dagar, pris: 12 500
    29 - 31      
QT grundkurs
3 dagar, pris: 12 500
Hålles på begäran
SQL grundkurs
3 dagar, pris: 12 500
  18 - 20     25 - 27  
SQL påbyggnadskurs
3 dagar, pris: 12 500
      26 - 28    
Unix grundkurs
3 dagar, pris: 12 500
  12 - 14 22 - 24      
Unix påbyggnad
3 dagar, pris: 12 500
13 - 15          
Programmering Nov 2003 Dec 2003 Jan 2004 Feb 2004 Mar 2004 Apr 2004


Internet Nov 2003 Dec 2003 Jan 2004 Feb 2004 Mar 2004 Apr 2004
Apache, MySQL, PHP
3 dagar, pris: 12 500
27 - 29         23 - 25
HTML grundkurs
3 dagar, pris: 12 500
  4 - 6        
XML
3 dagar, pris: 12 500
27 - 29          
Internet Nov 2003 Dec 2003 Jan 2004 Feb 2004 Mar 2004 Apr 2004


Systemutveckling Nov 2003 Dec 2003 Jan 2004 Feb 2004 Mar 2004 Apr 2004
Att mäta produktivitet i mjukvaruprojekt
3 dagar, pris: 12 500
  4 - 6        
Designpatterns grundkurs
3 dagar, pris: 12 500
20 - 22         16 - 18
Extreme programming
3 dagar, pris: 12 500
Hålles på begäran
Objektorienterad systemutveckling
3 dagar, pris: 12 500
Hålles på begäran
Projektledning av mjukvaruprojekt
3 dagar, pris: 12 500
6 - 8         16 - 18
UML grundkurs
3 dagar, pris: 12 500
Hålles på begäran
> Systemutveckling Nov 2003 Dec 2003 Jan 2004 Feb 2004 Mar 2004 Apr 2004