Unix & NT/ 2000 - Mäklarna, Dck
Box 34, 438 21 Landvetter
Tel: +46-31 918960  &  Fax: +46-31 918832
info@dck.se  &  www.dck.se
 ZyWALL 50 - Brandvägg & VPN IPSec server

Back to main page


  • Stateful Inspection Firewall med DoS 
  • 50 VPN IPSec, 3DES tunnlar 
  • Router med Multi NAT, DHCP, IP Alias 
  • WEB Konfigurator 
  • 10/100M WAN, 10/100M LAN 

ZyWALL 50 är en av de kraftigaste brandväggarna från ZyXEL, ämnad för det mellanstora företaget som vill skydda det egna nätverket från intrång och samtidigt ge ett större antal medarbetare möjlighet till distansarbete. ZyWALL 50 kan också med fördel användas till att sammankoppla kontor, pga. den höga överföringshastigheten för krypterad information. 

ZyXEL’s ZyWALL serie är komplett och omfattar lösningar för medelstora företag, lokalkontor, småföretag och hemanvändare. Dessutom är den inbyggda VPN funktionen ett utomordentligt verktyg för att skapa säkra sammankopplingar över Internet mellan arbetsplatsen och företaget, lokalkontoret eller samarbetspartners. 

VPN använder datakryptering för att skapa en säker tunnel genom Internet mellan en eller flera geografiska platser. VPN används i stor utsträckning för att ersätta dyra fasta förbindelser och ISDN uppkopplingar. Genom att använda ZyWALL i hemmet och på lokal-, distans- eller huvudkontoret kan man bygga kompletta samt användarvänliga VPN lösningar till överkomliga priser. 

ZyWALL serien är kompatibel med VPN gateways från andra leverantörer. ZyWALL 50 kan med enkla handgrepp integreras i den befintliga nätverksstrukturen på företaget. 

ZyWALL 50 har ärvt de kraftiga brandväggs-egenskaperna hos de större modellerna i ZyWALL serien. Egenskaper som låter användaren med enkla handgrepp skapa en säker VPN tunnel från hemmet in till kontorsservern. 

Genom att säkerheten är mycket hög redan vid installationen skapar detta ett utmärkt grundskydd även för den ovane användaren, vidare ger möjligheten till konfiguration via en vanlig webläsare en hög grad av användarvänlighet. 

VPN IPSec server 
ZyWALL 50 kan agera VPN server som möjliggör uppkoppling för distansarbete samt LAN-LAN förbindelser. VPN servern i ZyWALL 50 hantera hela tio simultana tunnlar. 
Distansarbetare ges möjlighet att med enkla handgrepp skapa en säker dataöverföring mellan hemmet och servern på arbetsplatsen. All data krypteras innan överföringen via tunneln som skapats genom Internet. 

Brandvägg 
och snabba bredbandsanslutningar som erbjuds på marknaden. Ett problem är dock att man är uppkopplad under en längre tid och oftas med samma IP adress. Detta leder till att man öppnar upp det egna nätverket helt utan skydd och gör sig sårbar mot attacker och sabotage. ZyWALL serien tillåter de egna användarna att nå ut, men hindrar effektivt utomstående att nå det egna interna nätverket. 

Stateful Inspection 
ZyWALL serien har också funktioner som Stateful Inspection. Strömmen av paket jämförs med paket som är redan kända och på så sätt kan datapaket som inte är välkomna stoppas för att släppas in på nätverket. 

Denial of Service (DoS) 
DoS attacker blockerar tjänster och funktioner på nätverket istället för att stjäla information. Detta innebär att användarna inte längre kan utnyttja de tjänster som finns på nätverket såsom filserver eller mail. ZyWALL 50 eliminerar hotet från denna typ av attack. 

Policy 
Alla pratar om skydd mot Internet. ZyWALL 50 har ett utmärkt stöd för blockering av hemsidor. På detta sätt säkrar man upp platser på Internet som ej vill besökas. 

Certifiering 
Operativsystemet i våra brandväggar är testade och godkända av den världsomspännande organisationen ICSA. Detta borgar för att ZyWALL serien håller hög kvalitet och dessutom är utrustade med alla funktioner som behövs för att effektivt och säkert skapa och hantera VPN över Internet. 

Det är två skilda delar i en brandvägg som måste certifieras, dels brandväggsdelen som benämns firewall och sedan slutligen VPN delen som benämns IPSec. IPSec VPN är en världsstandard för kryptering av VPN tunnlar genom Internet. Samtliga produkter i ZyWALL serien har certifierats med både ICSA Firewall och ICSA IPSec certifikat.