Unix & NT/ 2000 - Mäklarna, Dck
Box 34, 438 21 Landvetter
Tel: +46-31 918960  &  Fax: +46-31 918832
info@dck.se  &  www.dck.se

Den ständigt ökande beroendet av Internet, har nu verkligen satt fokus på säkerheten. För användare utan ett skydd, blir datorn och det egna nätverket vidöppet ut mot Internet vid uppkopplingen. Även ADSL- och kabelmodem ökar risken för angrepp, eftersom dessa är uppkopplade längre tider utan att byta IP adress.


DoS attack (Denial of Service)

DoS attack är ett angrepp, där hackerns huvudsakliga syfte är att krascha datorn och nätverket. Detta sker genom att styra om Internettrafik i stora mängder, så att denna bombarderar datorn och får den överbelastad. En brandvägg ger genom regler för datatrafik ett skydd mot denna typ av angrepp, innan det når användarens dator. Samtliga ZyWALL är utrustade med dessa regler.
Datastöld

Datastöld är ytterligare ett sätt att för hackern att störa företagets verksamhet, åtråvärd data är bankuppgifter, känsliga företagshemligheter och annan information. Med funktionen Stateful Inspection säkerställer brandväggen att datapaket endast får skickas från det egna nätverket ut mot Internet när en lokal dator frågat efter det. Enkelt beskrivet får ingen utifrån Internet tillgång till nätverket utan att användaren medvetet släpper in denne. Stateful Inspection anses vara den säkraste metoden att skydda sitt nätverk.
Utnyttjande

Något som ofta händer idag, är att en hacker använder sig av en ont anande surfares dator eller Internetaccess för egna syften. Genom att koppla sig vidare genom någon annans Internetaccess kommer det vara denna IP adress som syns utåt vid exempelvis kreditkortssvindel eller datastöld, allt utan att den enskilde användaren märker detta. När svindeln därefter spåras, kommer spåren att leda till fel dator, vilket ovillkorligen leder till en synnerligen besvärlig situation för användaren.
VPN

Virtual Private Network (VPN) bygger på att man låter en krypterad datatunnel gå igenom Internet mellan två eller flera punkter. Genom att kryptera trafiken tillser man att inga obehöriga kan ta del av eller förstöra innehållet. Om någon skulle hämta in datan, går denna ändå inte att tyda utan den rätta kodnyckeln. VPN är perfekt för fjärranslutare och lokalkontor som skall anslutas till ett företagsnätverk. Till detta har tidigare ISDN används i stor utsträckning - vilket lett till höga samtalskostnader både för företagen och den enskilde användaren.